ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
702
27 พ.ค. 2563
32 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
610
20 พ.ค. 2563
33 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรง ( การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตส์ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
611
15 พ.ค. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาเหรง (ควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
587
15 พ.ค. 2563
35 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูล บนถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
12 พ.ค. 2563
36 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง ในภาพอาจจะมี ข้อความ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
12 พ.ค. 2563
37 คำสั่ง ที่ 164/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
28 เม.ย. 2563
38 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
717
01 เม.ย. 2563
39 เทศบาลขาเหรง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 และประชาสัมพันธ์เรื่องให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
31 มี.ค. 2563
40 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31