ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คำสั่ง ที่ 109/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 มี.ค. 2563
32 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2563
152
22 มี.ค. 2563
33 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
06 มี.ค. 2563
34 คำสั่ง ที่ 66/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ก.พ. 2563
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 ก.พ. 2563
36 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
159
01 ก.พ. 2563
37 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
29 ม.ค. 2563
38 คำสั่ง ที่ 36/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ม.ค. 2563
39 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 ม.ค. 2563
40 เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30