ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่ง ที่ 654/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ธ.ค. 2562
42 ประาศเทศบาลตำบลนาเหรง ตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ธ.ค. 2562
43 เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ธ.ค. 2562
44 คำสั่ง ที่ 623/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติงานนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ธ.ค. 2562
45 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับสมัครแม่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ธ.ค. 2562
46 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 46 รายการและประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
28 พ.ย. 2562
47 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 พ.ย. 2562
48 คำสั่ง ที่ 607/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
7
28 พ.ย. 2562
49 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 พ.ย. 2562
50 ประกาศรับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาเหรง
61
22 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30