ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
739
30 มี.ค. 2563
42 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมความรำคาญ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
27 มี.ค. 2563
43 คำสั่ง ที่ 109/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
27 มี.ค. 2563
44 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2563
604
22 มี.ค. 2563
45 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
823
06 มี.ค. 2563
46 คำสั่ง ที่ 66/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
24 ก.พ. 2563
47 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
07 ก.พ. 2563
48 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
607
01 ก.พ. 2563
49 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
29 ม.ค. 2563
50 คำสั่ง ที่ 36/2563 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31