ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรีย)(ครั้งที่ 3)ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 พ.ย. 2562
52 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 4).pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 พ.ย. 2562
53 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 พ.ย. 2562
54 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
31 ต.ค. 2562
55 .ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและการเก็บเงินค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ต.ค. 2562
56 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องสรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ต.ค. 2562
57 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงมีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
28 ต.ค. 2562
58 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงมิถุนายน พ.ศ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ต.ค. 2562
59 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ต.ค. 2562
60 คำสั่ง ที่ 560/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562
8
28 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30