ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
577
22 ม.ค. 2563
52 เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
02 ม.ค. 2563
53 คำสั่ง ที่ 654/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
27 ธ.ค. 2562
54 ประาศเทศบาลตำบลนาเหรง ตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
27 ธ.ค. 2562
55 เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
26 ธ.ค. 2562
56 คำสั่ง ที่ 623/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฎิบัติงานนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
12 ธ.ค. 2562
57 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รับสมัครแม่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
540
03 ธ.ค. 2562
58 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 46 รายการและประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
621
28 พ.ย. 2562
59 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
28 พ.ย. 2562
60 คำสั่ง ที่ 607/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
464
28 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31