ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
27 พ.ย. 2562
62 ประกาศรับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาเหรง
510
22 พ.ย. 2562
63 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรีย)(ครั้งที่ 3)ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
22 พ.ย. 2562
64 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ (ครั้งที่ 4).pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
597
19 พ.ย. 2562
65 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
18 พ.ย. 2562
66 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
31 ต.ค. 2562
67 .ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและการเก็บเงินค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
526
30 ต.ค. 2562
68 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องสรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
30 ต.ค. 2562
69 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงมีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
917
28 ต.ค. 2562
70 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงมิถุนายน พ.ศ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
28 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31