ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
181
24 ต.ค. 2562
62 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ต.ค. 2562
63 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
30 ก.ย. 2562
64 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ก.ย. 2562
65 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 ก.ย. 2562
66 คำสั่ง ที่498/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 ก.ย. 2562
67 ประชาสัมพันธุ์เพื่อจ้างแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ก.ย. 2562
68 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ก.ย. 2562
69 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2562
172
25 ก.ย. 2562
70 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
12 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30