ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ได้รับคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญารือข้อตกลงเป็นนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
28 ต.ค. 2562
72 คำสั่ง ที่ 560/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562
471
28 ต.ค. 2562
73 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
630
24 ต.ค. 2562
74 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
04 ต.ค. 2562
75 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ผลการลงทะเบียนเพื่อจ้างแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
529
30 ก.ย. 2562
76 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
30 ก.ย. 2562
77 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
30 ก.ย. 2562
78 คำสั่ง ที่498/2562 เรื่องแต่งต้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
27 ก.ย. 2562
79 ประชาสัมพันธุ์เพื่อจ้างแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
575
25 ก.ย. 2562
80 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31