ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 พ.ค. 2562
82 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสรื่อมราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 พ.ค. 2562
83 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 เม.ย. 2562
84 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
146
29 มี.ค. 2562
85 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
22 มี.ค. 2562
86 ขายทอดตลาดพัสดุพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 มี.ค. 2562
87 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 มี.ค. 2562
88 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 มี.ค. 2562
89 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562
132
01 มี.ค. 2562
90 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30