ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
437
27 พ.ย. 2563
2 ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
460
27 ต.ค. 2563
3 ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
452
16 ต.ค. 2563
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดหเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ดาวน์โหลดเอกสาร
454
24 ก.ย. 2563
5 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
472
07 ส.ค. 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
542
23 เม.ย. 2563
7 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายวังเลา-นาแงะ หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาเหรง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
23 เม.ย. 2563
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 127-02 สายวังเลา-นาแงะ หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
492
23 เม.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธุ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
636
25 ก.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธุ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
526
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42