ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
65
23 เม.ย. 2563
2 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายวังเลา-นาแงะ หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาเหรง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 เม.ย. 2563
3 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 127-02 สายวังเลา-นาแงะ หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 เม.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธุ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
25 ก.ย. 2562
5 ประชาสัมพันธุ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ก.ย. 2562
6 โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองนันตอ (ซอยนาแงะ) หมู่ที่ 1 บ้านนาแงะ ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ก.ย. 2562
7 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำห้วยเรียน หมู่ที่ 4 บ้านในตูล ซอยบ้านครูสำราญ-เขาปริง ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 ก.ย. 2562
8 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองตูล หมู่ที่ 4 บ้านในตูล ซอยนายัญ ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ก.ย. 2562
9 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองลำนาน หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว-ซอยบ้านในเขา ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
25 ก.ย. 2562
10 ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยถนนตก 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42