ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอถังสูงขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 ก.พ. 2561
92 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกิตติศักดิ์ - บ้านนางเจียร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ก.พ. 2561
93 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 ม.ค. 2561
94 ขอยกเลิก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561)
56
18 ม.ค. 2561
95 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
18 ม.ค. 2561
96 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ม.ค. 2561
97 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
21 ธ.ค. 2560
98 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 /2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
20 พ.ย. 2560
99 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายนาแงะ – คลองนันตอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 ส.ค. 2560
100 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42