ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายไสคา –หมู่ที่ 5 ต.กะหรอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 ส.ค. 2560
102 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสายแขวงการทาง - ม.3 ต.กะหรอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ส.ค. 2560
103 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเลา – คลองหนซอ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
17 ส.ค. 2560
104 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชะอุ่ม - นายประสิทธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 ส.ค. 2560
105 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ส.ค. 2560
106 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ส.ค. 2560
107 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายสายสามแยกเคียงศิริ – ถนนสายยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ส.ค. 2560
108 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโซน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
16 ส.ค. 2560
109 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจอมจักร – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 ส.ค. 2560
110 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักคล้า – ไสคา หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42