ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ส.ค. 2560
112 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ – บ้านนางตาลิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ส.ค. 2560
113 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ จำนวน 26 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ส.ค. 2560
114 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 32 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 ส.ค. 2560
115 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร-บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 พ.ค. 2560
116 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 พ.ค. 2560
117 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ - บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 พ.ค. 2560
118 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค - บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 พ.ค. 2560
119 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 พ.ค. 2560
120 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42