ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโซน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
513
16 ส.ค. 2560
112 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจอมจักร – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
500
16 ส.ค. 2560
113 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักคล้า – ไสคา หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
503
15 ส.ค. 2560
114 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
520
15 ส.ค. 2560
115 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ – บ้านนางตาลิ่น หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
503
15 ส.ค. 2560
116 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ จำนวน 26 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
534
09 ส.ค. 2560
117 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 32 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
540
02 ส.ค. 2560
118 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร-บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
543
29 พ.ค. 2560
119 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
550
17 พ.ค. 2560
120 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ - บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
17 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42