ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค - บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
551
17 พ.ค. 2560
122 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
17 พ.ค. 2560
123 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
538
17 พ.ค. 2560
124 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านบ้านวังเลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
15 ส.ค. 2559
125 ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังเลา ดาวน์โหลดเอกสาร
583
28 มี.ค. 2559
126 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
28 มี.ค. 2559
127 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างบ่อน้ำผุดวัดวังเลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
11 มี.ค. 2559
128 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเฉลิม - ดอนวัน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
11 มี.ค. 2559
129 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้ายปลั๊ก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
11 มี.ค. 2559
130 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42