ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเหรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 พ.ค. 2560
122 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านบ้านวังเลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 ส.ค. 2559
123 ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังเลา ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 มี.ค. 2559
124 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 มี.ค. 2559
125 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างบ่อน้ำผุดวัดวังเลา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 มี.ค. 2559
126 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเฉลิม - ดอนวัน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 มี.ค. 2559
127 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้ายปลั๊ก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 มี.ค. 2559
128 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 มี.ค. 2559
129 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
02 มี.ค. 2559
130 ราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายคำนวณ - เพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42