ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ก.พ. 2559
132 ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการต่อเติมบันไดศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 ก.พ. 2559
133 ราคากลางและการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านยอดเหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 ก.พ. 2559
134 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายแขวงการทาง - ม3 ต.กะหรอ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 ม.ค. 2559
135 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายปรีชา - เฟื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ม.ค. 2559
136 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายซอยเขาน้อย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ม.ค. 2559
137 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายหกรัง - ไสคา ดาวน์โหลดเอกสาร
82
29 ม.ค. 2559
138 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง(201,000) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ธ.ค. 2558
139 แก้ไขแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ธ.ค. 2558
140 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42