ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 พ.ย. 2558
142 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง บ้านย่านยาว หมู่ที่ 6 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
148
14 พ.ย. 2558
143 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 พ.ย. 2558
144 ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านสามแยกเคียงศริ-บ้านยอดเหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 พ.ย. 2558
145 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. บ้านวังเลา ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 พ.ย. 2558
146 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
30 ก.ย. 2558
147 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 ก.ย. 2558
148 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 ก.ย. 2558
149 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ – บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
07 ก.ย. 2558
150 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นคลองท่าเปรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42