ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
545
16 ก.ย. 2558
152 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ – บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
07 ก.ย. 2558
153 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นคลองท่าเปรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
618
07 ก.ย. 2558
154 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
539
18 ส.ค. 2558
155 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
575
27 ก.ค. 2558
156 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านในตูล – บ้านนายกรึก หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
552
27 ก.ค. 2558
157 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายส้อง – บ้านนายคง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
569
27 ก.ค. 2558
158 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
565
27 ก.ค. 2558
159 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
544
27 ก.ค. 2558
160 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นครองท่าเปรง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
537
27 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42