ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายส้อง – บ้านนายคง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
06 ก.ค. 2558
162 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ก.ค. 2558
163 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายาง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
06 ก.ค. 2558
164 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นคลองท่าเปรง ม.2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
06 ก.ค. 2558
165 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
14 พ.ค. 2558
166 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 เม.ย. 2558
167 ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
203
24 มี.ค. 2558
168 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
169
24 มี.ค. 2558
169 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
159
24 มี.ค. 2558
170 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านนาเหรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42