ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
604
20 ก.ค. 2558
162 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
06 ก.ค. 2558
163 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านในตูล – บ้านนายกรึก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
06 ก.ค. 2558
164 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายส้อง – บ้านนายคง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
06 ก.ค. 2558
165 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
06 ก.ค. 2558
166 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายาง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
06 ก.ค. 2558
167 ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นคลองท่าเปรง ม.2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
620
06 ก.ค. 2558
168 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
609
14 พ.ค. 2558
169 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
547
16 เม.ย. 2558
170 ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
645
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42