ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
614
24 มี.ค. 2558
172 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
597
24 มี.ค. 2558
173 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านนาเหรง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
607
24 มี.ค. 2558
174 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 47 โครงการ ในเขตตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
624
16 มี.ค. 2558
175 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
05 มี.ค. 2558
176 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 47 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
608
27 ก.พ. 2558
177 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
590
27 ก.พ. 2558
178 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
533
17 ก.พ. 2558
179 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
627
29 ม.ค. 2558
180 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
14 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42