ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 47 โครงการ ในเขตตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 มี.ค. 2558
172 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 มี.ค. 2558
173 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 47 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 ก.พ. 2558
174 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 ก.พ. 2558
175 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ก.พ. 2558
176 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 ม.ค. 2558
177 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
14 ม.ค. 2558
178 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 ม.ค. 2558
179 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
19 ธ.ค. 2557
180 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
08 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42