ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
21 พ.ย. 2557
182 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 พ.ย. 2557
183 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 พ.ย. 2557
184 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 พ.ย. 2557
185 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
29 ต.ค. 2557
186 ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
200
28 ต.ค. 2557
187 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 ต.ค. 2557
188 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
24 ต.ค. 2557
189 ราคากลางประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 ต.ค. 2557
190 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
152
17 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42