ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
539
09 ม.ค. 2558
182 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
598
19 ธ.ค. 2557
183 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
599
08 ธ.ค. 2557
184 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
619
21 พ.ย. 2557
185 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
592
17 พ.ย. 2557
186 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
14 พ.ย. 2557
187 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
575
10 พ.ย. 2557
188 ประกาศ ทต.นาเหรง เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
581
29 ต.ค. 2557
189 ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
640
28 ต.ค. 2557
190 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
570
28 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42