ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธุ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
690
25 ก.ย. 2562
12 ประชาสัมพันธุ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
574
25 ก.ย. 2562
13 โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองนันตอ (ซอยนาแงะ) หมู่ที่ 1 บ้านนาแงะ ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
568
25 ก.ย. 2562
14 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำห้วยเรียน หมู่ที่ 4 บ้านในตูล ซอยบ้านครูสำราญ-เขาปริง ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
540
25 ก.ย. 2562
15 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองตูล หมู่ที่ 4 บ้านในตูล ซอยนายัญ ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
538
25 ก.ย. 2562
16 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองลำนาน หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว-ซอยบ้านในเขา ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
530
25 ก.ย. 2562
17 ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยถนนตก 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
07 ส.ค. 2562
18 ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุมบ่อในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
517
23 ก.ค. 2562
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
538
25 มิ.ย. 2562
20 ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42