ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำห้วยเรียน หมู่ที่ 4 บ้านในตูล ซอยบ้านครูสำราญ-เขาปริง ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 ก.ย. 2562
12 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองตูล หมู่ที่ 4 บ้านในตูล ซอยนายัญ ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 ก.ย. 2562
13 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำคลองลำนาน หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว-ซอยบ้านในเขา ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 ก.ย. 2562
14 ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยถนนตก 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ส.ค. 2562
15 ประกาศราคากลางการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุมบ่อในเขตเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 ก.ค. 2562
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 มิ.ย. 2562
17 ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มิ.ย. 2562
18 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 มิ.ย. 2562
19 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองโปน - วังเลา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 พ.ค. 2562
20 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42