ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
24 ต.ค. 2557
192 ราคากลางประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
20 ต.ค. 2557
193 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
597
17 ต.ค. 2557
194 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.1 – 7 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
576
13 ต.ค. 2557
195 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
581
26 ก.ย. 2557
196 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.1 - 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
26 ก.ย. 2557
197 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้ง WIFI ในพื้นที่ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
02 ก.ย. 2557
198 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
577
02 ก.ย. 2557
199 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
590
02 ก.ย. 2557
200 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
601
18 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42