ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน (รายการแนบท้ายประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
17 ก.ค. 2557
202 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสำราญ - เขาปริง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง
206
16 ก.ค. 2557
203 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 ก.ค. 2557
204 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
157
19 มิ.ย. 2557
205 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 มิ.ย. 2557
206 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
152
19 มิ.ย. 2557
207 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 พ.ค. 2557
208 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 พ.ค. 2557
209 โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 พ.ค. 2557
210 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
139
23 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42