ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
583
06 ส.ค. 2557
202 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสำราญ – เขาปริง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
25 ก.ค. 2557
203 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
594
17 ก.ค. 2557
204 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน (รายการแนบท้ายประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
602
17 ก.ค. 2557
205 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสำราญ - เขาปริง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง
657
16 ก.ค. 2557
206 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
589
09 ก.ค. 2557
207 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
604
19 มิ.ย. 2557
208 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
577
19 มิ.ย. 2557
209 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
600
19 มิ.ย. 2557
210 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
591
28 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42