ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
22 พ.ค. 2557
212 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
20 พ.ค. 2557
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 พ.ค. 2557
214 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
20 พ.ค. 2557
215 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
202
24 มี.ค. 2557
216 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอลฟัลท์คอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
07 มี.ค. 2557
217 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใน - อำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
28 ก.พ. 2557
218 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
28 ก.พ. 2557
219 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 ก.พ. 2557
220 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านนายสงบ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
28 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42