ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
591
28 พ.ค. 2557
212 โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
585
27 พ.ค. 2557
213 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
582
23 พ.ค. 2557
214 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
22 พ.ค. 2557
215 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
20 พ.ค. 2557
216 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
20 พ.ค. 2557
217 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
20 พ.ค. 2557
218 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
648
24 มี.ค. 2557
219 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอลฟัลท์คอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
07 มี.ค. 2557
220 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใน - อำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
28 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42