ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สอบราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่และถมดินที่สาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียนวัดนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 ก.พ. 2557
222 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 ก.พ. 2557
223 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท็ติกคอนกรีตสายบ้านสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
21 ก.พ. 2557
224 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุธรรม - เหมืองดอนหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 ก.พ. 2557
225 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
21 ก.พ. 2557
226 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าพุด - อู่ทอง - บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
21 ก.พ. 2557
227 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจารี - บ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
21 ก.พ. 2557
228 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค - บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 ก.พ. 2557
229 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่และถมดินที่สาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียนวัดนาเหรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
19 ก.พ. 2557
230 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
30 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42