ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
28 ม.ค. 2557
232 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหกรัง -ไสคา หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
15 พ.ย. 2556
233 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
01 ต.ค. 2556
234 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2) ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
06 ก.ย. 2556
235 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 ก.ย. 2556
236 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 ส.ค. 2556
237 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
29 ส.ค. 2556
238 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
29 ส.ค. 2556
239 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 4140 สายท่าศาลา -นบพิตำ บริเวณสามแยกนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
29 ส.ค. 2556
240 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 740 บล.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
236
21 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42