ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค - บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
21 ก.พ. 2557
232 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่และถมดินที่สาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียนวัดนาเหรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
19 ก.พ. 2557
233 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 200 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
760
30 ม.ค. 2557
234 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
642
28 ม.ค. 2557
235 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหกรัง -ไสคา หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
699
15 พ.ย. 2556
236 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
839
01 ต.ค. 2556
237 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 2) ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
721
06 ก.ย. 2556
238 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
720
02 ก.ย. 2556
239 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
675
29 ส.ค. 2556
240 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
29 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42