ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
643
29 ส.ค. 2556
242 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 4140 สายท่าศาลา -นบพิตำ บริเวณสามแยกนาเหรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
832
29 ส.ค. 2556
243 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 740 บล.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
679
21 ส.ค. 2556
244 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายแนวเขตตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
646
20 ส.ค. 2556
245 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
01 ส.ค. 2556
246 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
673
25 ก.ค. 2556
247 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
645
25 ก.ค. 2556
248 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
681
09 ก.ค. 2556
249 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
09 ก.ค. 2556
250 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตูล - หลุมพี หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
09 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42