ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายแนวเขตตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
20 ส.ค. 2556
242 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ส.ค. 2556
243 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
25 ก.ค. 2556
244 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
25 ก.ค. 2556
245 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
09 ก.ค. 2556
246 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
09 ก.ค. 2556
247 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตูล - หลุมพี หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
09 ก.ค. 2556
248 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 ก.ค. 2556
249 สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานครัวจัด(ถังขยะ)
441
08 ก.ค. 2556
250 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนศพด.เทศบาลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
939
03 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42