ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
01 ก.ค. 2556
252 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 4140 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 มิ.ย. 2556
253 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 4016 นครศรีธรรมราช-นบพิตำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
25 มิ.ย. 2556
254 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
13 มิ.ย. 2556
255 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
13 มิ.ย. 2556
256 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
11 มิ.ย. 2556
257 ราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 มิ.ย. 2556
258 ราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
11 มิ.ย. 2556
259 ราคากลางโครงการปรับพื้นที่ถมดินสร้างสนามกีฬาหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 มิ.ย. 2556
260 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
05 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42