ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
627
09 ก.ค. 2556
252 สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานครัวจัด(ถังขยะ)
880
08 ก.ค. 2556
253 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนศพด.เทศบาลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
1389
03 ก.ค. 2556
254 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
678
01 ก.ค. 2556
255 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 4140 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
648
25 มิ.ย. 2556
256 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 4016 นครศรีธรรมราช-นบพิตำ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
661
25 มิ.ย. 2556
257 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
13 มิ.ย. 2556
258 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
648
13 มิ.ย. 2556
259 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
11 มิ.ย. 2556
260 ราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
11 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42