ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
708
11 มิ.ย. 2556
262 ราคากลางโครงการปรับพื้นที่ถมดินสร้างสนามกีฬาหมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
05 มิ.ย. 2556
263 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
636
05 มิ.ย. 2556
264 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
03 มิ.ย. 2556
265 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
03 มิ.ย. 2556
266 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตูล - หลุมพี หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
648
03 มิ.ย. 2556
267 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
03 มิ.ย. 2556
268 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
03 มิ.ย. 2556
269 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
693
23 พ.ค. 2556
270 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
731
23 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42