ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
03 มิ.ย. 2556
262 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 มิ.ย. 2556
263 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในตูล - หลุมพี หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
03 มิ.ย. 2556
264 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
03 มิ.ย. 2556
265 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 มิ.ย. 2556
266 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
23 พ.ค. 2556
267 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
23 พ.ค. 2556
268 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
23 พ.ค. 2556
269 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
23 พ.ค. 2556
270 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตูล - หลุมพี ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
23 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42