ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
23 พ.ค. 2556
272 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
23 พ.ค. 2556
273 ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตูล - หลุมพี ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
23 พ.ค. 2556
274 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
609
23 พ.ค. 2556
275 ราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
596
23 พ.ค. 2556
276 ราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
23 พ.ค. 2556
277 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอาคานอเนกประสงค์-บ้านนายเชื่อน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
21 พ.ค. 2556
278 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ - บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
21 พ.ค. 2556
279 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญญัติ-บ้านนายผจญ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
21 พ.ค. 2556
280 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนวัดนาเหรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
615
21 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42