ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
615
21 พ.ค. 2556
282 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
17 พ.ค. 2556
283 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
662
17 พ.ค. 2556
284 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง - บ้านนายนุกูล หม่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
774
16 พ.ค. 2556
285 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
779
16 พ.ค. 2556
286 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หม่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
753
16 พ.ค. 2556
287 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
604
16 พ.ค. 2556
288 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
614
16 พ.ค. 2556
289 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
615
16 พ.ค. 2556
290 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหกรัง - ไสคา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
05 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42