ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผ่อง - บ้านนายนุกูล หม่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
16 พ.ค. 2556
282 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสามแยกเคียงศิริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 พ.ค. 2556
283 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หม่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
16 พ.ค. 2556
284 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
16 พ.ค. 2556
285 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
16 พ.ค. 2556
286 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 พ.ค. 2556
287 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหกรัง - ไสคา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 พ.ค. 2556
288 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 พ.ค. 2556
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 เม.ย. 2556
290 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
01 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42