ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 พ.ค. 2562
22 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 พ.ค. 2562
23 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 พ.ค. 2562
24 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายหนูเนือบ – คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 พ.ค. 2562
25 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนานอน – ท่าศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 พ.ค. 2562
26 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 พ.ค. 2562
27 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายบ้านนางหนูรายอุทิศ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 พ.ค. 2562
28 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายหนูเนื่อบ - คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 พ.ค. 2562
29 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 พ.ค. 2562
30 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42