ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
06 มิ.ย. 2562
22 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองโปน - วังเลา หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
30 พ.ค. 2562
23 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
27 พ.ค. 2562
24 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
27 พ.ค. 2562
25 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
10 พ.ค. 2562
26 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
10 พ.ค. 2562
27 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายหนูเนือบ – คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
10 พ.ค. 2562
28 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนานอน – ท่าศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
10 พ.ค. 2562
29 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
10 พ.ค. 2562
30 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายบ้านนางหนูรายอุทิศ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42