ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
02 พ.ค. 2556
292 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
02 เม.ย. 2556
293 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
01 มี.ค. 2556
294 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
01 ก.พ. 2556
295 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
02 ม.ค. 2556
296 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
787
10 ธ.ค. 2555
297 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
03 ธ.ค. 2555
298 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
02 พ.ย. 2555
299 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระน้ำวังเลา หมู่ที่ 2 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
750
23 ส.ค. 2555
300 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
728
17 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42