ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในเขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
12 ก.ค. 2555
312 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านนายสงบ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 ก.ค. 2555
313 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
12 ก.ค. 2555
314 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค- บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
12 ก.ค. 2555
315 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอน - ม. 2 ต.สระแก้ว (ต่อจากถนน คสล.) หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 ก.ค. 2555
316 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
12 ก.ค. 2555
317 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเลื่อน - ห้วยต้นไทร หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
14 มิ.ย. 2555
318 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอำนาจ - บ้านนายพุ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
14 มิ.ย. 2555
319 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายปากแส้ - ถนนปากหรอคลองโชน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
375
14 มิ.ย. 2555
320 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายในตูล - เขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
14 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42