ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
620
14 ส.ค. 2555
312 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
646
14 ส.ค. 2555
313 สอบราคาซื้อรถกู้ชีพพยาบาลแบบปิกอัพ ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซี ซี ต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการรับ-ส่งผู้ป่วย ตอนหลังเป็นห้ ดาวน์โหลดเอกสาร
755
13 ก.ค. 2555
314 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในเขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
681
12 ก.ค. 2555
315 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ - บ้านนายสงบ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
673
12 ก.ค. 2555
316 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
657
12 ก.ค. 2555
317 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค- บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
669
12 ก.ค. 2555
318 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานอน - ม. 2 ต.สระแก้ว (ต่อจากถนน คสล.) หมู่ที่ 5 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
662
12 ก.ค. 2555
319 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
639
12 ก.ค. 2555
320 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเลื่อน - ห้วยต้นไทร หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
813
14 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42