ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอำนาจ - บ้านนายพุ่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
665
14 มิ.ย. 2555
322 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายปากแส้ - ถนนปากหรอคลองโชน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
815
14 มิ.ย. 2555
323 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายในตูล - เขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
662
14 มิ.ย. 2555
324 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลาดยางสายบ้านนาบน - บ้านทุ่งใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
669
14 มิ.ย. 2555
325 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
651
14 มิ.ย. 2555
326 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
761
28 พ.ค. 2555
327 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
847
21 พ.ค. 2555
328 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
07 ธ.ค. 2554
329 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าพุดหมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
808
18 พ.ย. 2554
330 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
10 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42