ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหอย-หน้าถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
750
01 พ.ย. 2554
332 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายปากแส้ - ถนนสายปากหรอคลองโชน (ต่อจากถนน คสล.) ม.3 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
868
01 พ.ย. 2554
333 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายในตูล - เขาน้อย ม.4 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
687
01 พ.ย. 2554
334 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายหกรัง - ไสคา ม.4 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 พ.ย. 2554
335 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ (ต่อจากถนน คสล.) ม.9 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
679
01 พ.ย. 2554
336 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโชน - หน้าถ้ำ (ต่อจากถนน คสล.) ม.1 ต. นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
685
01 พ.ย. 2554
337 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายนานอน - ม.2 ต.สระแก้ว (ต่อจากถนน คสล.) ม.5 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
717
01 พ.ย. 2554
338 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์(ต่อจากถนน คสล.) ม.7 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
661
01 พ.ย. 2554
339 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
810
10 ต.ค. 2554
340 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
08 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42