ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายหกรัง - ไสคา ม.4 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 พ.ย. 2554
332 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายสุนทร - บ้านป้าจิบ (ต่อจากถนน คสล.) ม.9 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 พ.ย. 2554
333 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายคลองโชน - หน้าถ้ำ (ต่อจากถนน คสล.) ม.1 ต. นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 พ.ย. 2554
334 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายนานอน - ม.2 ต.สระแก้ว (ต่อจากถนน คสล.) ม.5 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
01 พ.ย. 2554
335 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิรัตน์ - บ้านนายสถิตย์(ต่อจากถนน คสล.) ม.7 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 พ.ย. 2554
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
10 ต.ค. 2554
337 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
08 ต.ค. 2554
338 ประกาศสอบราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
16 ก.ย. 2554
339 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
349
15 ก.ย. 2554
340 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง หมู่ที่ 1 - 9 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
443
07 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42