ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 เปลี่ยนแปลงประกาศกำหนดวัน เวลา กำหนดยื่นซองสอบราคา และกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.3 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
06 ก.ย. 2554
342 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
02 ก.ย. 2554
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง สอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 ส.ค. 2554
344 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
11 ส.ค. 2554
345 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
259
11 ส.ค. 2554
346 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
11 ส.ค. 2554
347 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
248
11 ส.ค. 2554
348 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 ส.ค. 2554
349 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
06 ก.ค. 2554
350 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเลา-ท่าพุด (ต่อจากถนน คสล.)ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
24 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42