ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศสอบราคาซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
833
16 ก.ย. 2554
342 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
795
15 ก.ย. 2554
343 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง หมู่ที่ 1 - 9 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
886
07 ก.ย. 2554
344 เปลี่ยนแปลงประกาศกำหนดวัน เวลา กำหนดยื่นซองสอบราคา และกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.3 ต.นาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
690
06 ก.ย. 2554
345 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
02 ก.ย. 2554
346 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง สอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
751
11 ส.ค. 2554
347 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
716
11 ส.ค. 2554
348 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
705
11 ส.ค. 2554
349 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
695
11 ส.ค. 2554
350 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ดาวน์โหลดเอกสาร
694
11 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42