ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเลา-ท่าพุด (ต่อจากถนน คสล.)ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
24 มิ.ย. 2554
352 สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายปากทางวังเลา เชื่อมถนนสายคลองหนซอ - ปากเผ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
24 มิ.ย. 2554
353 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพุด หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
280
24 มิ.ย. 2554
354 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์ บุญรอด - บ้านนายวินัย สมพงค์ (ต่อจากถนน คสล.) หมู่ที่ 9 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
24 มิ.ย. 2554
355 สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายบ้านนายจรูญ - บ้านนายจริน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
23 มิ.ย. 2554
356 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในเขา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
23 มิ.ย. 2554
357 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม-บ้านนางสุคนธ์ (ต่อจากถนน คสล.) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
23 มิ.ย. 2554
358 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเลา - นาแงะ (ต่อจากถนน คสล. ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
23 มิ.ย. 2554
359 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
09 พ.ค. 2554
360 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
09 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42