ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
01 เม.ย. 2554
362 ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
04 มี.ค. 2554
363 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
03 มี.ค. 2554
364 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
02 ก.พ. 2554
365 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
522
20 ม.ค. 2554
366 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
355
20 ม.ค. 2554
367 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 ม.ค. 2554
368 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
03 พ.ย. 2553
369 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
01 พ.ย. 2553
370 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42