ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าพุด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
808
09 พ.ค. 2554
362 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
09 พ.ค. 2554
363 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
06 พ.ค. 2554
364 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
01 เม.ย. 2554
365 ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
772
04 มี.ค. 2554
366 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
03 มี.ค. 2554
367 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
682
02 ก.พ. 2554
368 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
965
20 ม.ค. 2554
369 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
798
20 ม.ค. 2554
370 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
665
04 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42