ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
04 ก.ย. 2553
372 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
03 ก.ย. 2553
373 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
392
03 ก.ย. 2553
374 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
04 ส.ค. 2553
375 ประกาศอบต.เรื่องสขร. ดาวน์โหลดเอกสาร
227
05 ก.ค. 2553
376 ประกาศสขร ดาวน์โหลดเอกสาร
208
02 ก.ค. 2553
377 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
02 มิ.ย. 2553
378 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 มิ.ย. 2553
379 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
05 เม.ย. 2553
380 ประกาศผลการเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
31 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42