ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายหนูเนื่อบ - คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
08 พ.ค. 2562
32 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
481
08 พ.ค. 2562
33 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
26 เม.ย. 2562
34 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
499
25 เม.ย. 2562
35 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนานอน - ท่าศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
25 เม.ย. 2562
36 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา - บ้านนายเฟื่อง หมูที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
25 เม.ย. 2562
37 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ - บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
25 เม.ย. 2562
38 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ-บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
25 เม.ย. 2562
39 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน-บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
25 เม.ย. 2562
40 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม-บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42