ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
02 ธ.ค. 2552
392 ประกาศผลการเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
390
26 พ.ย. 2552
393 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
23 พ.ย. 2552
394 กำหนด วัน เวลา และเงื่อนไข การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
386
23 พ.ย. 2552
395 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเลา - นาแงะ หมู่ที่ 2, 1 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
421
28 ต.ค. 2552
396 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
26 ต.ค. 2552
397 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
04 ต.ค. 2552
398 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
10 ก.ย. 2552
399 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
09 ก.ย. 2552
400 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของหน่วยงานสำนักงานปลัดและส่วนการคลัง จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
474
21 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42