ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2553
700
02 ม.ค. 2553
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่องการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
676
02 ม.ค. 2553
393 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
02 ธ.ค. 2552
394 ประกาศผลการเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
840
26 พ.ย. 2552
395 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
863
23 พ.ย. 2552
396 กำหนด วัน เวลา และเงื่อนไข การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
832
23 พ.ย. 2552
397 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเลา - นาแงะ หมู่ที่ 2, 1 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
871
28 ต.ค. 2552
398 แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
956
26 ต.ค. 2552
399 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
04 ต.ค. 2552
400 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
10 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42