ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
853
09 ก.ย. 2552
402 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของหน่วยงานสำนักงานปลัดและส่วนการคลัง จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
907
21 ส.ค. 2552
403 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองใน-อำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
854
05 ส.ค. 2552
404 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองใน-อำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
893
05 ส.ค. 2552
405 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
05 ส.ค. 2552
406 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
822
09 ก.ค. 2552
407 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
03 มิ.ย. 2552
408 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องขยายระยะเวลาการประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 43 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
826
20 เม.ย. 2552
409 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
758
03 เม.ย. 2552
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 43 สาย จำนวน 9 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
812
26 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42