ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
08 ธ.ค. 2551
412 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
04 พ.ย. 2551
413 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
06 ต.ค. 2551
414 สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
883
08 ก.ย. 2551
415 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
08 ก.ย. 2551
416 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
05 ส.ค. 2551
417 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
717
02 ก.ค. 2551
418 ประกาศปรับปรุงถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
721
27 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42