ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายหนูเนื่อบ - คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
25 เม.ย. 2562
42 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
02 เม.ย. 2562
43 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสายบ้านนางหนูรายอุทิศ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
26 มี.ค. 2562
44 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
26 มี.ค. 2562
45 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายหนูเนือบ – คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
26 มี.ค. 2562
46 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
26 มี.ค. 2562
47 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนานอน – ท่าศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
26 มี.ค. 2562
48 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
26 มี.ค. 2562
49 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
22 มี.ค. 2562
50 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักคล้า – ไสคา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42