ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเริ่ม - บ้านป้าแจก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 มี.ค. 2562
42 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายหนูเนือบ – คลองนมหนู หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 มี.ค. 2562
43 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายปรีชา – บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
26 มี.ค. 2562
44 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนานอน – ท่าศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
26 มี.ค. 2562
45 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยมสายคลองโชน – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 มี.ค. 2562
46 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 มี.ค. 2562
47 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักคล้า – ไสคา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 มี.ค. 2562
48 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 มี.ค. 2562
49 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายสระน้ำเหมืองดอลล่า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 มี.ค. 2562
50 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42