ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
07 มี.ค. 2562
52 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายสระน้ำเหมืองดอลล่า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
07 มี.ค. 2562
53 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกิ่งอำเภอนบพิตำ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
07 มี.ค. 2562
54 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประจำหมู่บ้าน – บ้านนายกิตติศักดิ์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
07 มี.ค. 2562
55 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชค – บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
07 มี.ค. 2562
56 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากแส้ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
07 มี.ค. 2562
57 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโกมล – บ้านนางกิมให้ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
07 มี.ค. 2562
58 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายเลื่อน-ห้วยต้นไทร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
11 ก.พ. 2562
59 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายสุธรรม – เหมืองดอลล่าห์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
11 ก.พ. 2562
60 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านวังเลา – บ้านนาแงะ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
11 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42