ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายคลองหอย – บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
11 ก.พ. 2562
62 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำซอยโรงเรียนวัดนาเหรง – บ้านนายจวน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
11 ก.พ. 2562
63 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายไสคา – หมู่ 5 ต.กะหรอ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
11 ก.พ. 2562
64 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายหลุมพี – บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
11 ก.พ. 2562
65 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง วางท่อระบายน้ำซอยหยาจาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
11 ก.พ. 2562
66 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายนครศรีฯ – นบพิตำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
26 ธ.ค. 2561
67 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังเลา – บ้านท่าพุด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
22 พ.ย. 2561
68 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
12 พ.ย. 2561
69 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
12 พ.ย. 2561
70 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42