ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายหลุมพี – บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
11 ก.พ. 2562
62 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง วางท่อระบายน้ำซอยหยาจาก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 ก.พ. 2562
63 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายนครศรีฯ – นบพิตำ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 ธ.ค. 2561
64 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านวังเลา – บ้านท่าพุด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 พ.ย. 2561
65 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยโป๊ะ –บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 พ.ย. 2561
66 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางข้ามคลองสายบ้านนายคำนวณ – บ้านนายประภาส หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 พ.ย. 2561
67 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกรด) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 ก.ย. 2561
68 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ก.ย. 2561
69 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเคียงศิริ – บ้านยอดเหลือง หมู่ที 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
12 ก.ย. 2561
70 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยโป๊ะช่วงบ้านนายสมพร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42