ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยโป๊ะช่วงบ้านนายสมพร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
12 ก.ย. 2561
72 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายถนนนครศรี – นบพิตำ – อนามัยท่าพุด หมู่ที่ 6 ,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 ก.ย. 2561
73 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 มิ.ย. 2561
74 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยริมทาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
18 มิ.ย. 2561
75 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 200 ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 เม.ย. 2561
76 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 เม.ย. 2561
77 ประกาศราคากลาง การคำนวณราคากลางโครงการงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาเหรง จำนวน 37 สาย จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 มี.ค. 2561
78 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลนาเหรง จำนวน 37 สาย จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 มี.ค. 2561
79 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาต่างๆ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
21 มี.ค. 2561
80 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอถังสูงขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านวังเลา ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวั ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42