แผนพัฒนา  
   
 
       
  ข้อบัญญัติ  
   
เทศบัญญัติงบประมาณ
 
       
  รายงาน  
   
 
       
  จัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
       
  การป้องกันการทุจริต  
   
 
       
  การบริหารและบริหารทรัพยากร
บุคคล
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ  
  อำนาจหน้าที่  
  มาตรฐานการให้บริการ  
  คู่มือการปฏิบัติงาน  
  คู่มือประชาชน  
  รวมกฎหมายท้องถิ่น  
   
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต  
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดหเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๗๖ ตารางเมตร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสากิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [24 ก.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]  >  >>