ข่าว : ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

รายละเอียด  : แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรงผู้แจ้งข่าว : งานกิจการสภาฯ ประกาศเมื่อ :