ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
ด้วยสภาเทศบาลตำบลนาเหรง ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120720_154220_191121_141132.doc
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2562 เวลา 14:11 ผู้เขียนโดย admin