ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
   
 
สภาเทศบาลตำบลนาเหรง แจ้งประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเหรง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 14:17 ผู้เขียนโดย admin