ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง ที่ 268/2563 เรื่องแต่งต้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
   
 
คำสั่ง ที่ 268/2563 เรื่องแต่งต้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_031120_094759_191121_154039.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15:40 ผู้เขียนโดย admin